Huis van de Polyfonie

Categorie:bibliotheek, archief, studiecentrum
Oprichtingsdatum:2011
Genre(s):oude muziek

Omschrijving

Het huis van de polyfonie is een joint-venture tussen de stad Leuven, die het complex van de abdij van het park in erfpacht heeft en het restaureert, van de KUL en de Alamire Foundation.
Het Huis van de Polyfonie vindt permanent onderdak in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van ‘t Park in Heverlee/Leuven. De Alamire Foundation is de eerste gebruiker van het huis.
Op de abdijsite en in de gebouwen gewijd aan stilte en religieuze kunst zullen het gregoriaans en de polyfonie een logische en organische habitat vinden.
Het Huis van de Polyfonie zal complementair zijn aan de kantoren van de Alamire Foundation in de Centrale Universiteitsbibliotheek van waaruit de onderzoeksprojecten worden gecoördineerd en waar dit najaar het Alamire Digital Lab (ADL) - een nieuw initiatief voor het digitaliseren van muzikaal erfgoed op professioneel niveau - wordt gelanceerd.

Het wordt een combinatie van administratief centrum, een studiecentrum en vooral een laboratorium waar nieuwe programma's kunnen uitgedokterd worden. Repetities kunnen er plaats hebben en verschillende kunstdisciplines kunnen mekaar daar ontmoeten.

De Alamire Foundation vervult sinds 1991 een voortrekkersrol in het onderzoek naar muziek uit de Lage Landen en de valorisatie van dit onderzoek. Vlaanderen is daarnaast bijzonder rijk aan professionele uitvoerders die op een bijzonder hoog niveau werken rond polyfonie en het gregoriaanse repertoire. Het Huis van de Polyfonie is een uitgelezen plek om hen samen aan bod te laten komen, in alle openheid, voor een geïnteresseerd, geïnformeerd en breeddenkend publiek. Maar ook collega’s uit de architectuur, middeleeuwse kunst, de museale context, de dans, enz. kunnen hen vervoegen.

Op die manier is het Huis van de Polyfonie een laboratorium voor research en - waarom niet - voor uitvindingen! Niet elk onderzoek moet daarbij tot een vondst leiden, want vaak is het proces op zich al bijzonder waardevol door de confrontatie van verschillende ideeën.

Het Huis kan ook een tentoonstellingsplek zijn of een concertlocatie voor een klein publiek. Polyfonie was van oudsher ingebed in een bredere culturele context en het opnieuw zichtbaar maken van die context kan nieuw licht werpen op de “onzichtbare” muziek. Het huis wordt een echt muzieklabo rond Gregoriaanse en polyfone muziek.

Ten slotte zal het huis ook een documentatiecentrum, een bibliotheek en enkele instrumenten bevatten. Leuven wordt zo een uniek centrum van de muziek in de Lage Landen: nergens anders ter wereld bestaat er een dergelijke structurele onderbouw voor de verweving van de muziekwetenschap met de muzikale praxis.

Verwante items in de databank

Personen/groepen:Bart Demuyt (concertprogrammator, muzikant, artistiek leider)
Organisaties:Alamire foundation (bibliotheek, archief, studiecentrum)
Katholieke Universiteit Leuven (muziekhogeschool / universitaire opleiding)