Update toepassing subsidielijnen onder Titel 5 van het Kunstendecreet voor 2016

Dit is een gearchiveerd bericht

10.08.2015

Titel 5 van het Kunstendecreet (‘Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid’) maakt een aantal nieuwe subsidielijnen mogelijk. De voorziene middelen in 2016 voor Titel 5 laten echter nog niet toe al deze subsidielijnen meteen te activeren.

Wel werd beslist om in 2016 de ‘kunstaankoop hedendaagse kunst’, die tot 2006 van kracht was, onder de subsidielijn ‘Collectie Vlaanderen’ in te voeren, onder voorbehoud van de bevestiging door de Vlaamse Regering eind september.

Naast de aankoop hedendaagse kunst kan in 2016 ook terug beroep gedaan worden op volgende subsidievormen:

  •     Aanduiding van buitenlandse residentieplekken
  •     Residentietoelagen
  •     Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken
  •     Spreiding van kunstwerken
  •     Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten (de huidige ‘reis-, verblijf- en transportkosten’)
  •     Netwerkorganisaties
De volgende specifieke subsidielijnen uit het nieuwe decreet zullen dus voorlopig nog niet worden toegepast:
  •     Kunstenaarstoelage
  •     partnerprojecten
  •     cofinanciering van internationale projecten
  •     doorbraaktrajecten

Via deze link vind je alle nuttige links naar de nodige informatie voor de voorbereiding van een subsidieaanvraag.

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws