Landschapstekening Muziek 2014

Dit is een gearchiveerd bericht

02.10.2014

I.h.k.v. het vernieuwde Kunstendecreet schreef Muziekcentrum Vlaanderen een landschapstekening over de muzieksector in Vlaanderen. Ook andere steunpunten uit het kunstenveld kregen dezelfde opdracht. Het gezamenlijke document werd begin september overhandigd aan minister Sven Gatz.

Het nieuwe decreet voorziet dat de Vlaamse Regering aan het begin van haar legislatuur haar visie op het beleidskader kunsten bepaalt en beleidsopties voor de komende beleidsperiode neemt. Die strategische nota over het kunstenlandschap moet gebaseerd zijn op een landschapstekening van het kunstensteunpunt en de input van andere overheden.

De overkoepelende Landschapstekening Kunsten, een synthese van alle disciplinaire bijlages (52p.), kan je hier downloaden. De sectorspecifieke bijlage van Muziekcentrum Vlaanderen (26p.) kan je via deze pagina downloaden. Een bundeling van de algemene landschapstekening met alle sectorspecifieke bijlagen (386p.) kan je hier downloaden.

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws