Uitvoeringsbesluiten Kunstendecreet goedgekeurd

Dit is een gearchiveerd bericht

10.02.2014

Eind januari werd het ontwerp van Uitvoeringsbesluit voor het nieuwe Kunstendecreet principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het uitvoeringsbesluit wordt nu voorgelegd aan de SARC en de Raad van State voor advies.

Na de eventuele verwerking van deze adviezen moet het definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur (dus voor de verkiezingen van 25 mei 2014) het uitvoeringsbesluit definitief goed te keuren.

Het ontwerp van besluit regelt de praktische uitvoering van het nieuwe decreet, en voorziet ook in een aantal overgangsmaatregelen.

Download hier (pdf) het ontwerp van besluit.

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws