Witboek Interne Staatshervorming, Planlastvermindering & Cultuur

Dit is een gearchiveerd bericht

31.05.2011

Vorige maand keurde de Vlaamse regering het Witboek Interne Staathervorming en het ontwerp van Planlastendecreet goed. Beide beslissingen hebben impact op de culturele sector en op de huidige reglementering binnen deze sector.

Zowel het Witboek als het Planlastendecreet geven een aantal grote lijnen en kaders mee. De eigenlijke wijzigingen aan decreten en de verdere implementatie er van, moet nu de komende maanden en jaren verder worden voorbereid. Minister Schauvliege plant dit te doen in overleg met de betrokken sectoren en er zal ook een tijdspad uitgetekend worden, waarbij iedereen voldoende tijd krijgt om zich eventueel waar nodig aan te passen aan nieuwe regelgeving.

Er werd hierover reeds mondeling overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de diverse culturele sectoren. In deze nota (.doc-bestand) vat het kabinet de grote lijnen samen van waaruit de minister verder wil vertrekken. 

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws