Groen! organiseert colloquium over muziekbeleid

Dit is een gearchiveerd bericht

06.04.2011

De partij Groen! organiseert op 2 mei 2011 het colloquium 'Een moderne kijk  op muziekbeleid'. De focusthema's van deze bijeenkomst: fiscaliteit, internationale groeikansen, auteursrechten en randvoorwaarden voor kleine en middelgrote organisatoren.
De muzieksector is enorm belangrijk voor Groen!: een creatieve branche die een niet te onderschatten meerwaarde levert, zowel economisch als artistiek. Dat verdient niet alleen erkenning door de overheid. Voor een levendige en kwalitatieve muziekscène zijn ook wetten en decreten nodig die meer creatieve producties mogelijk maken en nieuw economisch potentieel aanboren. Groen! wil nieuwe impulsen geven die inspelen op de hedendaagse noden van de sector. Een werkgroep heeft een sneuvelnota klaar met standpunten en voorstellen, die we voorleggen aan de brede muzieksector: muzikanten, concertorganisatoren, muziekverdelers, beheersvennootschappen en andere stakeholders uit de sector. Na deze dialoog volgt het parlementair werk. We focussen op fiscaliteit, internationale groeikansen, auteursrechten en randvoorwaarden voor kleine en middelgrote organisatoren. Nadien volgt een panel van deskundigen: Dirk De Clippeleir (AB), Jan Hautekiet (muzikant), Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen) en Marc Steens (Clubcircuit vzw). Het gesprek wordt in goede banen geleid door Luckas Van der Taelen (Vlaams Parlementslid Groen!).

Er staan 4 werkgroepen op het menu.

Werkgroep 1: Meer fiscale hefbomen voor de muzieksector
We focussen op een aantal knelpunten in verband met de BTW-regelgeving: het tarief voor fysieke en digitale muziekopnamen, het weinig concurrentiële BTW-stelsel voor muziekverkoop via internet en het grensbedrag van de zogenaamde ‘kleine onderneming’. Daarnaast luisteren we naar reacties op het voorstel voor een klein mecenaat voor muziek. Ten slotte bekijken we het voorstel om de tax shelter-regeling uit te breiden naar de muzieksector voor tournees, producties, festivals en creatieve opdrachten.

Werkgroep 2: Meer internationale groeikansen voor opkomende muzikanten
De Belgische en Vlaamse afzetmarkt is klein. Toch is er voldoende toptalent om zich te meten met talent uit het buitenland. Op eigen kracht de internationale top bereiken, is heel vaak niet mogelijk. Door slimme stimulansen kunnen meer sterke groepen ook spelen op een internationaal en dus groter afzetgebied. We denken aan investeringen in buitenlandse muziekclubs, muzikale showcases bij buitenlandse missies en een beter systeem van reissubsidies.

Werkgroep 3: Een meer modern auteursrecht van muzikanten
De hele muzieksector is gebaat bij beheersvennootschappen die auteursrechten innen en verdelen in alle transparantie. We bekijken het potentieel van een toegankelijke online databank: gebruikers kunnen er gemakkelijk consulteren bij welke beheersvennootschap muzikale auteurs zijn aangesloten. Een kwalitatieve vernieuwing om auteursrechten te verdelen, kan vorm krijgen door een Fonds voor muziekcreatie. Het beheer is in handen van de verschillende overheden en de muzieksector.

Werkgroep 4: Meer ademruimte voor kleine en middelgrote concertorganisatoren
In het huidige festivallandschap is de druk om te groeien steeds groter. Kleine en middelgrote concertorganisatoren hebben het moeilijk om te overleven. In deze werkgroep nemen we een aantal voorstellen onder de loep die sleutelen aan de  regelgeving om vrijwilligers te betrekken bij de organisatie en om tegemoet te komen aan infrastructuurnoden.


Programma
13u00   Onthaal
13u30   Inleiding
14u00   Werkgroepen fiscaliteit, groeikansen, auteursrechten en randvoorwaarden
15u30   Panelgesprek
16u30   Receptie

Praktische info
Datum: Maandag 2 mei 2011 om 13u
Plaats: Senaat, Leuvenseweg 21, 1008 Brussel
Prijs: Gratis
Deelname: Inschrijven kan tot 25 april 2011 via www.groen.be/muziek.
Op 26 april ontvangen alle deelnemers de sneuvelnota ter voorbereiding van het colloquium.

Trefwoorden: , , , ,

Terug Meer nieuws