Presentatie Veldanalyse

Dit is een gearchiveerd bericht

11.03.2011

Op maandag 4 april 2011 wordt in het Vlaams Parlement het startschot gegeven voor de nieuwe structurele subsidieronde 2013-2016. De inzet van deze subsidieronde is zeer groot voor het kunstenlandschap: de krijtlijnen voor de komende periode worden er uitgezet.

 We moeten dit moment grijpen om in te spelen op uitdagingen zoals de economische en ecologische crisis, de vraag naar duurzaamheid van de praktijk, de veranderende positie van kunstenaars, nieuwe rollen voor kunstenorganisaties en de opkomst van een meer transnationale productiepraktijk.

Op het programma

 • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege licht het strategische kader toe voor de volgende beoordelings- en beslissingsronde. Zij stelt in samenwerking met het Agentschap Kunsten en Erfgoed en de Adviescommissie het nieuwe ‘draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet’ voor. 
 • De voorzitters van de beoordelingscommissie presenteren hun visietekst waarin zij aandachtspunten formuleren voor het kunstenlandschap van de toekomst. 
 • De kunstensteunpunten (VTI, VAi, Muziekcentrum Vlaanderen en BAM) presenteren gezamenlijke en sectorspecifieke veldanalyses: tendensen in het landschap worden cijfermatig in kaart gebracht en mogelijke toekomstpistes voor zowel sector als beleid worden gepresenteerd. Daarnaast presenteren het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds ook een stand van zaken. 
 • Een pittig debat onder leiding van Chris Keulemans. 
 • En tot slot de presentatie van het charter betreffende de beoordelings- en beslissingsprocedure in het kader van het Kunstendecreet voor de structurele ronde 2013-2016. Het charter reikt een aantal spelregels aan om een hertekening van het landschap mogelijk te maken. Initiatiefnemers zijn het VAi, Muziekcentrum Vlaanderen, VTi, BAM, Demos, oKo, VOBK en NICC. 

Muziekcentrum Vlaanderen organiseert voorafgaand bovendien een voormiddagprogramma, waarbij dieper zal ingegaan worden op de specifieke cijfers van de muzieksector.

 • Eind 2009 presenteerde MCV een landschapsanalyse met de titel “Er zit muziek in de subsidies”.  Hierin werd de gesubsidieerde muziek in Vlaanderen in kaart gebracht. Nu iser nieuw aanvullend en cijfermatig onderzoeksmateriaal. We bekijken een aantal uitdagingen die zich stellen voor de sector: de veranderende positie van de individuele kunstenaar,  interdisciplinariteit, een toenemende versnippering van de praktijk en van de overheidsmiddelen, een economische en ecologische crisis … Hoe kunnen de praktijk en het beleid inspelen op deze tendensen? 
 • Precies 5 jaar geleden publiceerde Herman Baeten - toen voorzitter van de beoordelingscommissie muziek – een Open Brief aan de Muzieksector. Met de nieuwe subsidieronde voor de deur is dit een goed moment om stil te staan bij de weg die sindsdien is afgelegd. 
 • In een afsluitend panelgesprek gaan we op zoek naar de positie van de muzieksector binnen het Kunstendecreet.
 • Voor deze sectorspecifieke presentatie dient apart ingeschreven te worden.

Praktisch

Voormiddagprogramma: Presentatie sectorspecifieke veldanalyse door Muziekcentrum Vlaanderen
 • Waar? AB-Club, Anspachlaan 110, 1000 Brussel
 • Wanneer? Maandag 4 april 2011, van 10u tot 12u met aansluitend broodjeslunch (5 euro, te betalen bij onthaal - exclusief drank)

Inschrijven kan via deze link.

Ook BAM, steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst, en VTi, Vlaams Theater instituut stellen die voormiddag hun sectorspecifieke veldanalyses voor. Meer info vindt u hier:
www.vti.be/nl/projects/en-wat-nu-duurzame-pistes-voor-de-podiumkunsten
www.bamart.be/pages/detail/nl/5922

Namiddagprogramma: Presentatie gezamenlijke veldanalyse, visietekst beoordelingscommissie, strategisch kader minister, charter Kunstendecreet & debat

 • Waar? Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel
 • Wanneer? Maandag 4 april 2011, vanaf 13u30 tot 17u15. Op het einde van de namiddag wordt u een receptie aangeboden.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via deze link.
Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen in het Vlaams Parlement. Gelieve u zo snel mogelijk in te schrijven, want vol is vol. Op 31 maart worden de inschrijvingen afgesloten.
Wij willen u ook vragen om slechts één persoon van uw organisatie af te vaardigen. Indien u er door omstandigheden toch niet kunt zijn, gelieve dan tijdig te verwittigen via communicatie@vti.be


Verwante items in de databank

Nieuws:Oproep feedback op startschot structurele ronde 2013-2016 (13.04.2011)
Startschot structurele subsidieronde 2013-2016 (04.04.2011)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Standpunt: Cultuur (04.04.2011)
Elke euro subsidie voor kunst levert anderhalve euro extra op (04.04.2011)
Geld voor cultuur rendeert (04.04.2011)
Kunstsubsidies zijn hefboom tot ondernemen (04.04.2011)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws