Nieuwe directeur bij Uradex

Dit is een gearchiveerd bericht

24.09.2010

Vanaf 1 oktober wordt Christophe Van Vaerenberg directeur bij Uradex, de beheersvennootschap voor de rechten van uitvoerende en vertolkende kunstenaars. Hij neemt de dagelijkse leiding over van interim Secretaris-Generaal Rudy Peereboom, die adjunct-directeur wordt.

Persbericht:

Met ingang van 1 oktober 2010 zal Christophe Van Vaerenbergh als Directeur leiding geven aan URADEX, de Belgische beheersvennootschap van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars. Zijn aanstelling vormt de sluitsteen van de vernieuwing die bij URADEX werd ingezet sinds de beheersvennootschap, na een periode van voorlopig bewind die eind februari van dit jaar afliep, opnieuw onder regulier bestuur opereert.

Als licentiaat in de rechten met specialisatie handels- en economisch recht was Van Vaerenbergh de afgelopen jaren Voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Maar hij is ook bekend in en met de sector van het auteursrecht en de nevenrechten: van 2000 tot 2006 werkte hij achtereenvolgens als adjunct-kabinetschef en kabinetschef van de respectieve federale Ministers van Justitie en Economie, waarbij hij specifiek het domein van de intellectuele eigendom onder zijn hoede had. Daarvoor deed hij beroepservaring op als Legal Consultant en vervolgens Senior Legal Consultant bij achtereenvolgens Coopers & Lybrand en PricewaterhouseCoopers. 

Samen met Rudy Peereboom, die sinds de doorstart van URADEX onder het voorlopig bewind de functie van Secretaris-Generaal bekleedde – titel die nu wordt omgevormd tot Adjunct-Directeur – zal Christophe Van Vaerenbergh de operationele leiding van de vennootschap waarnemen. Daarbij zullen de optimalisatie van de repartitiewerkzaamheden, goede en werkzame relaties met de zustermaatschappijen in het buitenland en de communicatie naar de leden en de buitenwacht zijn grootste aandacht wegdragen. Tevens zal de Directeur in samenspraak met het Uitvoerend Comité van URADEX instaan voor de realisatie van de strategische opties van de Raad van Bestuur (die wordt gevormd door vertegenwoordigers van de artiesten-rechthebbenden), w.o. de actieve behartiging van de belangen en rechten van de uitvoerende kunstenaars.

URADEX-Voorzitter Luc Gulinck: “Het verheugt me zeer dat Christophe ons vervoegt als Directeur. De talenten en de ervaring die hij in zich verenigt, zijn een perfecte match voor onze vennootschap en haar noden. Implementatie van moderne bedrijfsprocessen, stroomlijning van een organisatie vanuit human resources-perspectief, het bevorderen van de transparantie en de interne communicatie, … het behoorde allemaal tot de kern van zijn werkzaamheden bij het NBN. Maar daarnaast is er zijn bekendheid met en bijzondere interesse voor het terrein van de collectieve inning van naburige rechten, en alle wolfijzers en schietgeweren die zich daarop aandienen. Op grond daarvan voelden we dat Christophe ontzettend veel zin had om dit verhaal samen met ons en alle medewerkers van URADEX te schrijven. Ik weet zeker dat zijn komst bepalend zal zijn voor het halen van onze belangrijkste doelstelling: dat artiesten URADEX kunnen aanzien als een bondgenoot die hun rechten en belangen op een professionele manier ter harte neemt.”

Christophe Van Vaerenbergh ziet zijn overkomst naar URADEX als een logische stap in zijn carrière: “Uitgerust met de nodige managementvaardigheden en de ervaring die ik als beleidsmedewerker opdeed op het vlak van auteurs- en nevenrechten, wil ik graag mee mijn schouders zetten onder het ambitieuze project dat URADEX is. Met de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité, Rudy Peereboom en het hele URADEX-team kunnen we deze beheersvennootschap op de kaart zetten als een toonbeeld van efficiëntie, in dialoog met alle stakeholders.” 

Verwante items in de databank

Organisaties:PlayRight (beheersvennootschap)

Terug Meer nieuws