Rewind 2009: blikvangers uit het jaarverslag

Dit is een gearchiveerd bericht

14.05.2010

Het laatste jaar van de beleidsperiode 2006-2009 was voor Muziekcentrum Vlaanderen een moment om terug te blikken en te evalueren: welke strategische doelstellingen stelden we voorop en welke resultaten hebben we geboekt, welke veranderingen heeft de sector in die vier jaar ondergaan, en hoe kunnen we daar als steunpunt in de volgende beleidsperiode op inspelen?

Allereerst slaagden we er in de voorbije periode in om de ganse muzieksector samen te brengen in het zogenaamde Muziekoverleg.Het was en is de bedoeling om hiermee de basis te leggen voor een structurele dialoog met de verschillende overheden en potentiële partners. Muziekcentrum Vlaanderen heeft dit proces begeleid en gefaciliteerd met als resultaat de publicatie van ‘Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector’ in het voorjaar van 2009.

Ondanks de noodzakelijke besparingen ten gevolge van de economische crisis zijn we ook in 2009 weer voluit gegaan voor de organisatie van belangrijke evenementen voor de muzieksector: de MIA’s, de Staten-Generaal van de Klassieke Muziek, de Flemish Jazz Meeting, Belgium Booms!, de studiedag Muziek Digitaal enz. werden door de betrokkenen zeer positief gewaardeerd.

Ook op vlak van technologische vernieuwing bleef Muziekcentrum Vlaanderen gestaag investeren in de ontwikkeling van kennis en expertise. Dit heeft onder andere geresulteerd in de volledige omschakeling naar een stabiel digitaal informatieplatform.

De permanente bezorgdheid voor het Vlaams muzikaal erfgoed en voor de opnamen van Vlaams repertoire in het bijzonder culmineerde in de realisatie van www.muziekarchief.be. De ervaring m.b.t. de ontsluiting van audiovisueel erfgoed die werd opgedaan in grote projecten zoals PoKuMon en BOM leidde tot de keuze voor de ontwikkeling van thematische websites; als eerste "de Geboorte van het Vlaams chanson".

Ten slotte kreeg het probleem van de huisvesting zijn definitieve beloop en werd er gewerkt aan de nauwere samenwerking en synergie met de nieuwe grote instelling Ancienne Belgique. In de toekomst zal de muzieksector de vruchten kunnen plukken van deze toenadering op het terrein.

Je kan de publicatie hier bekijken of hier downloaden als pdf.

Open publication - Free publishing - More rewind 2009

Verwante items in de databank

Documenten:Rew. 2009 (jaarverslag)

Terug Meer nieuws