Amateurkunsten in beeld gebracht: colloquium met resultaten onderzoek amateurkunsten in Vlaanderen

Dit is een gearchiveerd bericht

19.11.2009

In 2008-2009 voerden zes wetenschappers van de VUB en UGent (o.l.v. prof. M. Elchardus en prof. J. Lievens) een grootschalig sociologisch onderzoek uit naar amateurkunsten in Vlaanderen. Hiervoor enquêteerden ze niet minder dan 2.253 Vlamingen en 5.533 leden, amateurkunstenaars die zijn aangesloten bij één van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. De bevindingen zijn boeiend en verrassend.

Zo beoefent niet minder dan één op drie Vlamingen een creatieve hobby. Naast de omvang van de sector, spitste het onderzoek zich toe op het profiel van de amateurkunstenaars (leeftijd, opleiding, beroepsniveau, woonplaats, gezinssituatie, …), hun motivatie, de manier waarop ze met kunsten in contact kwamen, hun behoeften en verwachtingen ten aanzien van steunpunten en overheden, uitgaven en opbrengsten i.h.k.v. deze vrijetijdsbesteding, tijdsinvestering en plaats in de levensloop, zelfbeeld, attitudes en actieve deelname in het ruimere culturele veld.

Wil je meer weten over dit onderzoek en de amateurkunstenaar, schrijf je dan  in voor het colloquium op dinsdag 1 december vanaf 14.00u in het Koninklijk Conservatorium Brussel, Regentschapsstraat 30 in 1000 Brussel. Meer informatie en inschrijven: www.amateurkunsten.be/onderzoek

Verwante items in de databank

Organisaties:Forum voor Amateurkunsten (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws