Studie economisch belang auteursrecht

Dit is een gearchiveerd bericht

29.10.2009

Een studie in opdracht van Arthena, die de verenigingen van auteurs, artiesten, uitgevers en producenten groepeert, stelt dat de sector van de auteursrechten en naburige rechten een omzet genereert van meer dan 32 miljard euro - dat is 2,9% van het BBP - en meer dan 90.000 mensen te werk stelt.

Volgens Arthena zijn sensibilisering voor het economische belang van auteursrecht, een aangepaste wetgeving voor de digitale wereld en een vergoeding voor de rechthebbenden (auteurs, artiesten, uitgevers en producenten) levensnoodzakelijk voor deze sector en mede een taak van de overheid.

Arthena heeft beroep gedaan op de firma Partners In Marketing om het economische belang van de sector die zich bezighoudt met de creatie, uitgave, productie, uitvoering, uitzending, tentoonstelling, distributie en verkoop van beschermde werken te analyseren. De studie gebeurde op basis van internationaal aanvaarde richtlijnen - met name die van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) - en hield rekening met de methodiek van gelijkaardige studies in onze buurlanden.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de sector in 2008 een omzet van meer dan 32 miljard euro genereert of 2,92 % van de totale omzet in België, meer dan € 1.2 miljard investeert of 2,9 % van de totale investeringen in België, meer dan 92.000 voltijds equivalenten tewerkstelt bij meer dan 9000 werkgevers, respectievelijk 3,25 % en 4,07 % van het totaal in België. In 2007 bedroeg de Bruto Toegevoegde Waarde die door deze sector werd gerealiseerd meer dan € 10 miljard of 3,38 % van de totale Bruto Toegevoegde Waarde in België en 3,01 % van het Belgisch BBP.
Bijna 100.000 mensen verdienen hun brood dankzij het auteursrecht, onder meer met het creëren, uitgeven, produceren en verspreiden van boeken, films, kranten en tijdschriften, muziek, televisieprogramma’s en video’s. De belangrijkste hoofdindustrieën van het auteursrecht en de naburige rechten zijn: de groothandel van CD’s en DVD’s, de producenten van software en databanken, het reclamewezen, de uitgeverijen en de drukkerijen.

Deze cijfers tonen aan dat de economische bijdrage van de sector van het auteursrecht en de naburige rechten belangrijker is dan die van de automobiel- of de horecasector, aldus Arthena. De organisatie stelt daarbij dat auteursrecht fundamenteel is voor creativiteit en economie:

"Beleidsmakers in dit land beseffen al te weinig dat de creatieve sector een niet te onderschatten economische impact heeft. Dit in tegenstelling tot hun ambtgenoten in ons omringende landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar cultuur en economie, onderzoek en ontwikkeling complexloos in één adem worden genoemd,” zegt auteur, componist en muzikant Koen Gisen (An Pierlé/White Velvet).

“Het is hoog tijd om te stoppen met zeggen dat alles gratis moet zijn,” verklaart auteur, componist en artiest Alec Mansion (onder meer de groep Leopold Nord et vous).

“Ook voor de ontwikkeling van de digitale wereld is het auteursrecht belangrijk. Technologische innovaties, nieuwe mediatoepassingen en een betere internet- en breedbandpenetratie laat ons toe om de muziek van onze artiesten nog beter te verspreiden. De keerzijde is dat alles tegenwoordig op het net wordt gegooid zonder toestemming, en dus zonder een vergoeding te betalen aan de makers. Indien deze situatie niet verandert, zal de bereidheid om te investeren in nieuwe of onbekende artiesten steeds minder worden,” stelt Erwin Goegebeur, directeur van EMI Music, het label van onder meer Bart Peeters, Clouseau en Novastar.

Arthena formuleert 3 prioriteiten
“Uit deze studie blijkt dat het auteursrecht niet alleen belangrijk is vanuit cultureel oogpunt, maar ook als motor voor de economie. De bescherming van dat auteursrecht is dan ook een belangrijke taak voor de overheid,” verduidelijkt Serge Vloeberghs, voorzitter van Arthena. Om de sector van het auteursrecht te ondersteunen vraagt Arthena aan de regering aandacht voor drie prioriteiten.

Arthena vraagt de overheid om extra slagkracht voor de sector door:
1. Te erkennen dat de sector van het auteursrecht een belangrijke economische speler is en dat we het publiek dienen te sensibiliseren voor het fundament van de sector, nl. het auteursrecht.

2. Verder werk te maken van aangepaste wetgeving in de digitale wereld om de illegale verspreiding van boeken, muziek, films en andere werken via het internet doeltreffend te bestrijden zodat het legaal aanbod een eerlijke kans krijgt.

3. Ervoor te zorgen dat auteurs, artiesten, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werken, ook in de digitale wereld, onder meer door een snelle goedkeuring van de nieuwe regeling voor het kopiëren voor eigen gebruik op ‘nieuwe’ apparaten (MP3-spelers, dvd-spelers met harde schijf, …) en ‘nieuwe’ dragers (USB-sleutels, losse harde schijven,…).

Arthena vertegenwoordigt 31 verenigingen en collectieve beheersvennootschappen van auteurs, artiesten, uitgevers en producenten van boeken, films, kranten en tijdschriften, muziek, televisieprogramma’s en video’s.

Verwante items in de databank

Organisaties:Arthena
Documenten:De economische bijdrage van de industrie van het auteursrecht en de naburige rechten in België (studie/rapport)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws