Vlaamse Regionale Indicatoren 2009 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd bericht

23.07.2009

De Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) is een jaarlijkse publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering met cijfermateriaal over allerhande sectoren en beleidsdomeinen. Het hoofdstuk "Cultuur, Jeugd, Sport  Media" bevat cijfers over publieksparticipatie aan culturele activiteiten; cultuuraanbod en -spreiding; evoluties in mediaconsumptie; het leenverbruik in openbare bibliotheken enz..

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen de Vlaamse overheid. Hij verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze studies over demografische, sociaalmaatschappelijke en macro-economische thema’s, vertrekkende vanuit een beleidsrelevante vraagstelling.

Je kan de volledige VRIND 2009 hier downloaden.

Meer info: Studiedienst van Vlaamse Regering

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws