Onderzoek auteursrecht in een digitale samenleving

Dit is een gearchiveerd bericht

15.07.2009

Het auteursrecht vormt één van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het gecoördineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het creëren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving.

In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate de Vlaamse (cultuur)overheid (faciliterende) initiatieven kan ontwikkelen, in het volle besef dat auteursrecht een federale materie betreft. Het onderzoek wil daarenboven rekening houden met zowel de standpunten van de rechthebbenden als van de gebruikers.

Je kan het onderzoek hier downloaden.

Verwante items in de databank

Documenten:Auteursrecht in een digitale samenleving (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws