Nieuwe fiscale regeling voor auteurs- en naburige rechten

Dit is een gearchiveerd bericht

16.06.2009

Voor de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2008 geldt er een nieuwe fiscale regeling. Voortaan worden deze inkomsten belast als roerende inkomsten indien ze niet meer dan 49.680 euro bedragen.

Daarenboven worden ze nog steeds belast als beroepsinkomsten of als diverse inkomsten (al naargelang de verkrijger zijn artistieke activiteiten professioneel of occasioneel uitoefent).

Ook geldt voor de belasting op dit bedrag een ‘bevrijdende voorheffing’. Dit wil dus zeggen dat de instanties die instaan voor het uitkeren van deze auteurs- en naburige rechten bij de bron reeds 15% aftrekken na toepassing van de aftrek van forfetaire kosten (50% op de eerste inkomstenschijf van 13.250 euro, 25% op de tweede schijf van 13.250 euro, daarna worden geen forfaitaire kosten afgetrokken). Na het aftrekken van deze 15% moeten de inkomsten uit auteurs en naburige rechten niet meer worden opgenomen in de personenbelasting. Enkel indien de werkelijke kosten hoger liggen dan het forfaitair afgetrokken bedrag is het nog zinvol dit bedrag aan te geven en de werkelijke kosten toe te voegen.

Deze bevrijdende aftrek bij de bron was echter voor de uitkeringen van 2008 niet verplicht, waardoor deze inkomsten wel nog in de huidige belastingsbrief moeten worden toegevoegd (maar belast zullen worden aan 15% na aftrek van forfaitaire kosten, zoals boven opgesomd).

Meer info: www.kunstenloket.be

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws