Belgische digitale muziekmarkt blijft groeien ondanks illegale downloads

Dit is een gearchiveerd bericht

16.01.2009

De Belgian Entertainment Association (BEA), die de Belgische muziek-, video en game-industrie vertegenwoordigt, publiceert actuele cijfers van de Belgische digitale muziekmarkt. Die kent opnieuw een groei van 23 %.

Om de toekomst van de digitale entertainmentmarkt te verzekeren is het volgens BEA wel noodzakelijk dat zowel de entertainment-, de telecommunicatie- en technologiesector samenwerken aan het stimuleren van een legaal en veilig aanbod en het hoofd bieden aan het illegale aanbod van muziek, film en games. BEA pleit er ook voor dat de overheid het (wettelijk) kader schept om deze samenwerking mogelijk te maken, zoals in onze buurlanden gebeurt.

In 2008 kochten Belgische muziekliefhebbers online 5,7 miljoen singles en 480.000 albums, goed voor een omzet van 11,5 miljoen € (+ 26 %). De muziekbedrijven bieden digitale muziek aan via mobiele operatoren en businessmodellen gebaseerd op advertentie-inkomsten en inkomstenverdeling. Deze nieuwe exploitatievormen zorgen ervoor dat auteurs, artiesten en producenten worden vergoed voor hun werk. De Belgische digitale markt is in België dan ook gegroeid met 22,8 % tot een omzet van bijna 19 miljoen €. Dat betekent dat het aandeel van de digitale markt boven de 10% zal liggen. Dit is een stijging in vergelijking met 2007, maar nog steeds minder dan het wereldgemiddelde (20%) en ver onder het niveau van landen zoals VSA (39%) en Japan (19%). (Meer lokaal cijfermateriaal: Digital Music Market 2008 - Figures).

Volgens het Digital Music Report 2009 van de Internationale Federatie van de muziekindustrie (IFPI) is 95% van de digitale markt illegaal. De grootste uitdaging van de muzieksector bestaat er vandaag in om rendabel te worden in een digitale markt die jammer genoeg gedomineerd wordt door illegale verspreiding van muziek, aldus BEA. Dit heeft nog steeds een enorme impact op de investeringen in muziekproducties en de ontwikkeling van de carrière van een artiest.

Dat ook België en Belgische artiesten sterk lijden onder illegale downloads blijkt uit de resultaten van een Belgisch marktonderzoek. In opdracht van BEA werden in het najaar 2008 gedurende twee maanden de illegale downloads van het nieuwe album van Novastar, “Almost Bangor”, gemeten. Uit het BEA-onderzoek blijkt dat het album gemiddeld minstens 100 keer per dag wordt gedownload. Tachtig procent bleek illegaal te zijn. Novastar is dus slechts vergoed voor 1 van de 5 gedownloade albums. Dat is zowel voor EMI (het muziekbedrijf van Novastar) als de artiest een pijnlijke vaststelling” zucht producent Erwin Goegebeur.

BEA kijkt dan ook enthousiast naar buurland Frankrijk en Groot-Brittanië, waar de overheidconcrete stappen onderneemt om de entertainmentsector en Internetproviders samen te laten werken om het illegaal aanbod aan te pakken. Zo steunt de Franse overheid een wetsvoorstel dat een systeem invoert waarbij Internetproviders hun klanten eerst verwittigen dat zij de wet overtreden en pas sanctioneren als de overtreding zich herhaalt. In Groot-Brittanië hebben de 6 grootste Internetproviders een akkoord met de film- en muziekindustrie ondertekend om samen het illegale aanbod van films en muziek te bestrijden. "Zelfs op niveau van de EU is men overtuigd dat een samenwerking tussen de telecomsector en de entertainmentsector de beste oplossing is om de groei van de digitale markt te bestendigen. Ook van de Belgische overheid verwachten wij een duidelijk signaal dat die samenwerking er komt." verklaart Olivier Maeterlinck, Algemeen Directeur van BEA.

Verwante items in de databank

Organisaties:Belgian Entertainment Association (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documenten:Digital Music Report 2009 (studie/rapport)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws