Minister Anciaux evalueert terugbetaling billijke vergoeding

Dit is een gearchiveerd bericht

11.12.2008

De Vlaamse overheid nam vorig jaar de betaling van de billijke vergoeding over van organisatoren van kleinschalige evenementen. Hiervoor sloot Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux een overeenkomst met de beheersvennootschappen URADEX en SIMIM: in ruil voor 250.000 euro krijgen lokale en kleinschalige activiteiten een vrijstelling van betaling. De maatregel is ondertussen een goed jaar van kracht, tijd voor een stand van zaken en een evaluatie.Uit het persbericht:
De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de billijke vergoeding, zijn duidelijk. Het moet gaan om een lokale social-profit organisatie. Dit houdt in dat elke landelijke of commerciële organisatie buiten het bereik van de regeling valt. Daarbij dient de activiteit waarvoor men een tussenkomst wenst, een occasionele activiteit te zijn. Het kan dus niet gaan om de ‘wekelijkse' of ‘maandelijkse' instuif, kaartnamiddag of kaas- en wijnavond. Eveneens moet de activiteit op een niet gebruikelijke locatie plaatsvinden. Dit omvat bijvoorbeeld wél de schuur van een boer, de wei naast het chirolokaal en de grote hangar van een sportclub, maar niet de gemeentelijke (polyvalente) of parochiale feestzaal. Voor deze feestzalen zijn andere oplossingen voorzien. Verder mag de inkomprijs niet hoger zijn dan 6 euro en bedraagt de totale vergoeding maximum 100 euro.

Uit een eerste evaluatie begin 2008 bleek dat de regeling nog onvoldoende bekend was bij het lokale verenigingsleven. Uit gesprekken met de sectoren werd eveneens duidelijk dat er nog verbeteringen mogelijk waren op het vlak van de gebruiksvriendelijkheid van de webstek.

Dit zijn dan ook twee punten waaraan in 2008 intensief gewerkt is. Zo is in samenwerking met de Verenigde Verenigingen de communicatie- en promotiecampagne “Een gat in je budget?” opgezet. De campagne liep vanaf juni 2008 en had snel een positief effect op het aantal aangiftes. Onderstaande grafiek geeft aan dat het aantal aangiftes per maand gestegen is van iets meer dan 50 bij de lancering van het systeem, naar bijna 250 in augustus 2008. De grafiek geeft eveneens aan dat de aanvragen, zowel voor de Vlaamse overheid als voor de algemene aangiftes, de natuurlijke jaarwerking van het verenigingsleven volgt en dus in het najaar een daling aan activiteiten kent.

Grafiek Billijke Vergoeding 2008

Na iets meer dan een jaar komt de totale factuur voor de Vlaamse overheid op een totaal van 77.950 euro.

Vooral sport-, jeugd- en lokale buurtverenigingen doen aangiftes via de website:

Tabel Billijke Vergoeding 2008

Ook met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van de webstek werd vanaf de tweede helft van 2008 concrete vooruitgang geboekt. Dankzij de waardevolle suggesties van partners uit het veld en het uitgebreide en constructieve overleg met de beheersvennootschappen is sinds kort ook een vereenvoudigde aangifteprocedure mogelijk, die de webstek vlotter en sneller toegankelijk moet maken voor evenementen die uit slechts één activiteit bestaan zoals een fuif of een straatfeest.

Met de regeling die met de beheersvennootschappen is getroffen, wil minister Bert Anciaux de grote groep vrijwilligers de kans geven om vanuit een meer rechtszekere en financieel haalbare situatie hun initiatief te ontplooien. Ook moet deze regeling een aanmoediging zijn tot méér organiseren. Meer nieuwe activiteiten door alsmaar meer en andere initiatiefnemers.

"Vrienden en verenigingen wekken vertrouwen en brengen mensen samen. Met dit initiatief wil ik dan ook lokale initiatieven nog meer doen ontspruiten uit de schoot van buurtbewoners en lokaal geëngageerden. Niemand mag een goed idee laten varen door praktische bezwaren zoals de kost en de administratieve rompslomp van de billijke vergoeding”, aldus minister Anciaux.

Verwante items in de databank

Organisaties:PlayRight (beheersvennootschap)
SIMIM (beheersvennootschap)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws