Nieuwe maatregelen ter verbetering Kunstenaarsstatuut

Dit is een gearchiveerd bericht

11.09.2008

De Standaard meldt dat dit najaar er vier maatregelen komen om het statuut van de Vlaamse artiest te verbeteren.

Uit De Standaard:
Anciaux stelde vast dat de overheidsmiddelen voor cultuur op tien jaar tijd verdubbeld zijn, maar dat dat niet de kunstenaar ten goede kwam. 'Het loon van de kunstenaar blijkt nauwelijks te zijn toegenomen. Bovendien blijkt het aantal tewerkgestelde acteurs en kunstenaars nauwelijks gegroeid.'

Eerder dit jaar kondigde Anciaux al aan dat hij bij de komende subsidieronde extra criteria zal laten spelen, zoals het aandeel dat naar lonen van creatieve uitvoerders gaat. Ook artiestenbegeleiding wordt een aandachtspunt.

Gisteren kondigde hij nog vier concrete maatregelen aan. Zo werkt hij aan een voorstel voor een 'eregeld'. Het idee komt uit de Nederlandse literaire sector, waar de overheid een dotatie geeft aan schrijvers die een belangrijke bijdrage aan de samenleving leverden. Het is geen eenmalige dotatie, maar een terugkerende ondersteuning.

Anders dan in Nederland zou het systeem bij ons voor alle kunstdisciplines worden toegepast. Binnenkort wordt een commissie bekendgemaakt die kandidaten voor het eregeld zal voordragen. Het voorstel wordt nu becijferd en gaat nog dit najaar in voege.

Een tweede vernieuwing is het systeem van 'minikredieten'. Op dit moment biedt het kunstendecreet mogelijkheden om diverse beurzen aan te vragen. Er bestaat eveneens een investeringsmaatschappij voor culturele projecten met winstpotentieel, het zogenaamde Cultuurinvest. Het eerste instrument is vrij beperkt, het tweede mikt veeleer op grote projecten waar veel geld mee gemoeid is.

De minikredieten vormen daarin een tussenweg. Het gaat om kleine leningen voor uitgaven die nodig zijn om de artistieke werking te garanderen. Ze zijn te klein voor een dossier bij Cultuurinvest, maar betekenen toch een zekere last voor de investeerders.

Op dit moment wordt met de sociale partners gewerkt aan een aanvullend pensioen voor artiesten die een beurs ontvangen. Er wordt een systeem op punt gezet voor de pensioenopbouw voor zelfstandige artiesten. Zij kunnen niet zomaar aan pensioensparen doen, omdat je dan op regelmatige basis een bijdrage moet storten. Er wordt bekeken hoe dat systeem versoepeld kan worden.

(Geert Van Der Speeten, De Standaard, 11.09.08)

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws