Opgelet! Timing subsidies Kunstendecreet aangepast

Dit is een gearchiveerd bericht

23.05.2008

Op 22 mei 2008 werd het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet besproken en goedgekeurd in de commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement. Dit ontwerp voorziet onder meer dat de aanvragen voor subsidiëring voor het geheel van de werking (dus zowel twee- als vierjarige) vanaf 2010 uitzonderlijk voor een periode van drie jaar zullen worden toegekend. De aanvragen voor een twee- of vierjarige subsidiëring zullen eenmalig uiterlijk 1 oktober 2008 moeten worden ingediend. Er kunnen dus geen aanvragen voor tweejaarlijkse subsidiëring worden ingediend op 1 februari 2009.

Ook subsidiëringen voor periodieke publicaties moeten uiterlijk 1 oktober 2008 in plaats van 15 maart 2009 worden ingediend en dit eveneens enkel voor een periode van drie jaar. Dit ontwerp van decreet moet nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De toepassing van de hierboven vermelde aanpassing is dus onder voorbehoud van deze goedkeuring. Normaal gezien zal deze goedkeuring gebeuren op 4 of 11 juni 2008.Het agentschap Kunsten en Erfgoed zal u hiervan op de hoogte brengen. U mag binnenkort ook nog een bericht verwachten met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het decreet.Deze informatie zal u binnenkort ook kunnen terugvinden op www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/index.shtml.

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws