Cijfers in het deeltijds kunstonderwijsToestand op basis van leerlingentelling van 1 februari 2014

Type:brochure
Uitgever:OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:07.02.2015
Aantal pagina's:45
Raadpleegbaar:Cijfers in het deeltijds kunstonderwijs (download)
Taal:

Info

Brochure uitgegeven n.a.v. de dag van het DKO 2015.

Voor het twintigste schooljaar op rij werden de cijfergegevens van het deeltijds kunstonderwijs gebundeld in een brochure. Hierin wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de (kunst)academies en hun filialen, de leerlingen, de pilootprojecten, de gesubsidieerde uren, de leerkrachten, het inschrijvingsgeld, de werkingstoelagen, de onderwijsbegroting en de DKO budgettering. Een aantal van de tabellen zijn gebaseerd op de cijfergegevens van de leerlingentelling van 1 februari 2014, andere geven een geactualiseerd beeld van de toestand van het DKO op 1 september 2014.

Trefwoorden: ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie