Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen

Type:studie/rapport
Auteur(s):Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, Packed vzw, Amsab-ISG
Uitgever:Packed
Datum van uitgave:2014
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Taal:

Info

Recent werd een studie afgesloten die als doel had de digitale noden van de culturele archieven, de erfgoedbibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart te brengen. Zowel de noden van grote, middelgrote als kleine organisatieswerden daarbij opgenomen, ook van organisaties die niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Het gaat hier vooral om noden die te maken hebben met digitale langetermijnbewaring, beheer van digitale collecties, ontsluiting via virtuele platformen en technische ondersteuning en kennisdeling.
De directe aanleiding voor deze studie was enerzijds de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en anderzijds het overleg tussen de Vlaamse overheid, de provincies en steden en gemeenten over afstemming en samenwerking m.b.t. een duurzame digitale infrastructuur. De studie werd, in samenspraak met VIAA, verricht door medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, PACKED vzw en Amsab-ISG.

Trefwoorden: ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie