Boekman 87: Draagvlak voor Kunst

Type:tijdschrift
Uitgever:Boekmanstichting
Datum van uitgave:07.2011
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Plaatsingsnummer:1548
Deel van serie(s):87. Boekman
Taal:

Info

Nummer volledig gewijd aan het draagvlak voor kunst.
Volledige inhoudsopgave Boekman 87
Redactioneel
Anita Twaalfhoven
Artikelen

Cas Smithuijsen
Prepare for landing
Kunst op zoek naar geborgenheid

Anna van den Breemer
Cultuurlobby: één voor allen, allen voor één
De kunstwereld moet bondgenoten vinden om het draagvlak voor cultuur te verbreden

Sandra Jongenelen
Van mecenas tot minnaar
De Vrienden van culturele organisaties spelen op allerlei niveaus een onmisbare rol

Iris Loos en Gijsbert Koren
Crowdfunding als kans voor de creatieve industrie
Dankzij internet kan de kunstsector er een nieuwe geldschieter aanboren: het grote publiek

Martijn Verver
Vaar mee op de vloedgolf van sociale netwerken
Kan de cultuursector profiteren van het enorme succes van de sociale media?

Tom Theys
Het nut van het nutteloze
Wat reclame voor de kunst kan betekenen en kunst voor de reclame

Jos Vranken
Nut en noodzaak van samenwerking tussen kunst en toerisme
Een sterk cultuurbeleid versterkt de positie van Nederland als toeristische bestemming

Claudine de With
Veel banken hebben koudwatervrees'
Welke toegevoegde waarde kunnen banken hebben voor de culturele sector?

Arnold Witte
Goed voorbeeld doet goed volgen
Bedrijfscollecties en het maatschappelijke draagvlak voor de kunst

Emily de Valk en Emilie Vermeer
Breng kunst en bedrijf samen
Laat de kunstwereld en het bedrijfsleven zich inhoudelijk met elkaar verbinden

Hans Heimans
Amateurs, vaandeldragers van cultuur
Is het leger van acht miljoen amateurkunstenaars in te zetten tegen bezuinigingen?

Kees Vuyk
Duurzame cultuur vraagt om dienstbare kunst
Wat zijn de mogelijkheden voor de kunst om zich maatschappelijk dienstbaar te maken

Robbert van Heuven
Onder professoren
De kunst heeft haar huiswerk niet gedaan'
Interview met Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie en lobby-expert


Columns

Alexander Rinnooy Kan
Cultuur moet!

Johan Fretz
De kunst van de volharding

Dirk De Corte
Met zijn allen ondernemer� Ja, en dan�?

Marlous van Gastel
Een emmer water in het gezicht


Dossier
Martine Meddens

Verwante items in de databank

Documenten:Boekman (tijdschrift)

Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie