Journalistiek vs. peer-2-peer: een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van internetpiraterij in de Vlaamse pers

Type:eindverhandeling
Auteur(s):De Bodt
Uitgever:Universiteit Gent
Plaats van uitgave:Gent
Datum van uitgave:2010
Aantal pagina's:87
Raadpleegbaar:Journalistiek vs. peer-2-peer (download)
Plaatsingsnummer:1742
Taal:

Preview

Info

In dit werk wordt nagegaan op welke manier internetpiraterij een beeld heeft gekregen in de Vlaamse pers. Dit veelzijdig fenomeen is niet alleen meer weg te denken uit de cyberwereld, ook in de pers wordt er regelmatig over bericht. Aan de hand van een kwalitatief-interpreterende inhoudsanalyse wordt onderzocht hoe enkele dagbladen aan dit fenomeen een beeld hebben gegeven. De auteur koos ervoor om artikels uit Het Laatste Nieuws en De Standaard grondig te analyseren, en dit uit twee periodes: de periode na de veroordeling van Napster in februari 2001 en na de veroordeling van The Pirate Bay in april 2009. Deze analyses worden voorafgegaan door een uitgebreide literatuurstudie waarin we de verschillende aspecten van internetpiraterij en journalistieke beeldvorming aan bod komen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het beeld over internetpiraterij grotendeels bepaald wordt door het type krant. De toon in beide dagbladen is niet speciaal negatief of positief, maar eerder neutraal. Wel blijkt dat de berichtgeving en de beeldvorming uit Het Laatste Nieuws, een eerder populaire krant, nogal oppervlakkig blijft. Artikels uit een kwaliteitskrant zoals De Standaard vertonen daarentegen meer diepgang en laten meer ruimte voor nuance, wat direct een meer uitgebreid beeld schept over dit fenomeen zodat er ruimte ontstaat voor maatschappelijke discussie.

(Eindverhandeling ingediend tot het behalen van de graad van master in de communicatiewetenschappen; Promotor: Prof Dr. Dirk Voorhoof)

Trefwoorden: , ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie