Inkomstenbronnen voor Vlaamse artiesten bedreigd door illegaal downloaden

Type:eindverhandeling
Auteur(s):Bourgeois
Uitgever:Universiteit Antwerpen
Plaats van uitgave:Antwerpen
Datum van uitgave:2009
Aantal pagina's:135
Raadpleegbaar:Inkomstenbronnen voor Vlaamse artiesten bedreigd door illegaal downloaden (download)
Plaatsingsnummer:1747
Taal:

Preview

Info

De digitale muziekrevolutie heeft ervoor gezorgd dat we vandaag praktisch elk liedje tegen betaling en dus legaal kunnen aanschaffen via internet. Ditzelfde liedje is echter evengoed gratis, maar illegaal, te downloaden, zonder een merkbaar kwaliteitsverschil. Dit onderzoek schat dat in België voor een waarde tussen €35 miljoen en €140 miljoen aan illegale muziek wordt gedownload. Volgens de muzieksector is dit de grote oorzaak van de enorme daling in de cd-verkoop die de laatste tien jaar heeft plaatsgevonden. Uit het literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat er geen causaal verband is, maar dat illegale downloads allicht een negatieve impact hebben gehad op de cd-verkoop, naast verschillende andere oorzaken. Door een gebrek aan accurate data is het onmogelijk om hier een eenduidig antwoord op te geven.

Samen met de toename van illegale downloads, is ook de markt van legaal downloaden sinds 2004 sterk gestegen. Meer dan een vijfde van de verkoop van muziek gebeurt nu digitaal, voornamelijk via het à-la-carte-model van iTunes maar ook abonnementsformules winnen aan populariteit. De muzieksector legt zo steeds meer en meer nadruk op het music access model. Naast de inkomsten uit legaal downloaden zorgen merchandising en vooral live-concerten voor een steeds groter deel van de inkomsten uit muziekconsumptie, ten koste van de klassieke cd-verkoop. Er blijken zowel positieve als negatieve gevolgen te zijn aan illegaal downloaden, zowel voor artiesten, platenfirma’s als derde partijen. Ook hier is er geen betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden zodat het onmogelijk is om het exacte nettoresultaat te berekenen van deze gevolgen.

Aan de hand van een kwalitatief onderzoek werd ook nagegaan welke opportuniteiten bestaan voor Vlaamse artiesten om alternatieve inkomsten te genereren. Zoals al gezegd wordt de nadruk steeds meer gelegd op het online gebeuren en op live-concerten. Op die manier kunnen artiesten toch hun inkomsten waarborgen, ondanks de dreiging van het illegaal downloaden. De overheid en belangenverenigingen hebben de plicht om deze dreiging zoveel mogelijk te stoppen, onder andere door een goede wetgeving op te stellen die artiesten beschermt en ondersteunt.

(Scriptie ingediend tot het bekomen van het diploma Master in het Cultuurmanagement; promotor: Prof. Dr. Dirk De Corte)

Trefwoorden: , , ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie