Cijferboek lokaal cultuurbeleid 2008-2010

Type:studie/rapport
Uitgever:Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Datum van uitgave:2009
Aantal pagina's:121
Raadpleegbaar:Cijferboek lokaal cultuurbeleid 2008-2010 (download)
Taal:

Preview

Info

In het Cijferboek Lokaal Cultuurbeleid 2008-2010 vindt u gegevens over het lokaal cultuurbeleid.
Op basis van een omvangrijke enquĂȘte bij de cultuurdiensten werden cijfers, getallen en aantallen
verzameld. Dit levert heel wat kwantitatieve gegevens op in verband met het gemeentelijk
cultuurbeleid, die waar mogelijk worden toegelicht en in verband worden gebracht met maatschappelijke
en beleidsontwikkelingen. Op deze manier wil het Cijferboek een bijdrage leveren
aan de verdere uitbouw van een gemeentelijk cultuurbeleid.
Een eerste deel heeft betrekking op de bestuurlijke organisatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
In hoofdzaak komen hier die aspecten van het gemeentebestuur aan bod die betrekking
hebben op de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden voor het lokaal cultuurbeleid, op de
samenstelling van het managementteam en op verzelfstandigde of intergemeentelijke entiteiten
op vlak van cultuur.
Een tweede deel gaat dieper in op verschillende inhoudelijke aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Heeft de gemeente een cultuurbeleidsplan? Welke culturele projecten organiseert
ze? Er wordt ook een blik geworpen op de gemeentelijke culturele infrastructuur, op de communicatie-
instrumenten en op de samenwerking met andere beleidsdomeinen.
Een volgende deel handelt over de werking van de gemeentelijke adviesraden. We komen hier
ondermeer te weten welke adviesraden er bestaan, waarover zij advies uitbrengen en wie daarin
zetelt.
Het laatste deel ten slotte gaat in op het culturele verenigingsleven. Niet alleen aantal en soorten
verenigingen worden in kaart gebracht, ook de ondersteuning van het culturele veld door de
gemeente wordt geanalyseerd.

Trefwoorden: ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie