Auteursrecht in een digitale samenleving

Type:studie/rapport
Auteur(s):Werkers, Kerremans, Robrechts, Dumortier
Uitgever:Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT
Plaats van uitgave:Leuven
Datum van uitgave:2009
Aantal pagina's:200
Raadpleegbaar:Auteursrecht in een digitale samenleving (download)
Plaatsingsnummer:1692
Taal:

Preview

Info

Het auteursrecht vormt één van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het gecoördineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het creëren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving.

In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate de Vlaamse (cultuur)overheid (faciliterende) initiatieven kan ontwikkelen, in het volle besef dat auteursrecht een federale materie betreft. Het onderzoek wil daarenboven rekening houden met zowel de standpunten van de rechthebbenden als van de gebruikers.

Verwante items in de databank

Nieuws:Onderzoek auteursrecht in een digitale samenleving (15.07.2009)

Trefwoorden:

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie