Reactie van de Vlaamse bibliotheken, archieven, documentatie- en informatiecentra en heemkundige kringen op het Groenboek van de Europese Commissie ‘Auteursrecht in de kenniseconomie’

Type:studie/rapport
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:29.11.2008
Aantal pagina's:11
Raadpleegbaar:Reactie groenboek ‘Auteursrecht in de kenniseconomie’ (download)
Taal:

Preview

Info

Reactie van Faro - Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw, Heemkunde Vlaanderen vzw, Luisterpuntbibliotheek, Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken vzw, Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk vzw, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw op het groenboek van de Europese Commissie ‘Auteursrecht in de kenniseconomie’ [COM (2008) 466/3].

Verwante items in de databank

Organisaties:Faro (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documenten:Copyright in the Knowledge Economy (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie