De opportuniteiten van het kunstendecreet versus cultuurindustrieel beleid voor de popmuziek in Vlaanderen

Type:eindverhandeling
Auteur(s):Gielis
Uitgever:Vrije Universiteit Brussel
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:2007
Copyrightdatum:2007
Raadpleegbaar:De opportuniteiten van het kunstendecreet (download)
Plaatsingsnummer:1468
Genre(s):pop
Taal:

Preview

Info

Sinds 1998 voert de Vlaamse overheid een beleid naar popmuziek. Dit beleid zit vervat in het ruimere kunstenbeleid, dat geregeld wordt door het kunstendecreet. Het kenmerkt zich door het verstrekken van subsidies op basis van het kwaliteitsprincipe. Sinds 1 april 2006 heeft de overheid er met CultuurInvest een nieuw beleidsinstrument bij om het popgebeuren in Vlaanderen een duwtje in de rug te geven. CultuurInvest is een fonds dat risicokapitaal verschaft aan culturele ondernemers. Geen subsidies, maar leningen. Niet de kwaliteit, maar het marktpotentieel is het leidend principe.

In dit onderzoek worden zowel de beleidsmakers, als de popmuzieksector aan het woord gelaten. Op die manier wordt gekeken welke de mogelijkheden zijn voor enerzijds CultuurInvest en anderzijds het kunstendecreet. In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op vier concrete vragen. Wat zijn de doelstellingen van het kunstendecreet? Waarom nu ook een cultuurindustrieel beleid? Wat zijn de verwachtingen vanuit de popsector van het kunstendecreet en wat zijn de verwachtingen vanuit de popsector tegenover CultuurInvest? Naast interviews, wordt dit onderzoek ook onderbouwd door wetenschappelijke literatuur. Dit werkt versterkend voor het betoog.

Het onderzoek toont aan dat men van CultuurInvest geen mirakels mag verwachten, maar dat het wel degelijk opportuniteiten biedt voor een snel evoluerende popsector. De interesse vanuit de sector is groot en de reacties zijn uiteenlopend. CultuurInvest moet investeren in innovatieve projecten en duurzame structuren. Daarvoor is nog meer overleg in de sector uiterst noodzakelijk. Het kunstendecreet en CultuurInvest blijken mekaar niet helemaal aan te vullen. Daarom moet de overheid blijven nadenken over de steun aan popmuziek.

Trefwoorden: , ,

Uiteraard is het mogelijk dat de informatie op deze pagina voor verbetering vatbaar is. Laat ons via onderstaand formuliertje weten welke gegevens volgens jou moeten worden aangepast; Elke suggestie en opmerking wordt gelezen en we houden (in de mate van het mogelijke) rekening met de feedback die ons wordt opgestuurd.

Je e-mail

De informatie